Diversiteitsbeleid OBJ vzw – juni 2019


Onze wereld is een mix van zoveel verschillende mensen die elkaar inspireren. Elke mens, met zijn talenten, met zijn eigenaardigheden doet er toe: herkomst, geaardheid, geloofsovertuiging, beperking, zijn geen redenen om iemand uit te sluiten. In een samenleving van de toekomst streven we naar inclusie waar elke mens de vrijheid heeft om zich in de eerste plaats mens te voelen en vanuit dit mens zijn met anderen in contact te komen.

De wereld zoals die vandaag wordt waargenomen, is een combinatie van regelmatige contrasten die elkaar opvolgen en die elkaar accepteren zoals de dag en nacht elkaar afwisselen, koud en warm elkaar definiëren. In veel situaties zijn deze verschillen niet relevant omdat de overeenkomsten groot genoeg zijn.

Mensen op een positieve manier met elkaar in contact brengen is een opdracht van de OTA’s. Iedereen als volwaardige burger beschouwen betekent dat we ons samen inspannen. Een succesverhaal schrijven kunnen we enkel als we er iedereen bij betrekken!

Als OTA streven we naar een wereld waarin iedereen zich thuis voelt, waaraan iedereen met zijn eigenheid participeert.

Vertrekken vanuit verschil en dit verschil als een positief potentieel zien, is het uitgangspunt van een kwalitatief diversiteitsbeleid voor het OBJ.

Iedere mens heeft meerdere deel identiteiten en deze kunnen zowel verschillen als overeenkomen. We houden steeds rekening met het geheel van de mens.

Een diversiteitsbeleid zorgt ervoor dat we ons bewust worden van de uitsluitingsmechanismen (o.a. structurele discriminaties in onderwijs en tewerkstelling) en ongelijkheden in de samenleving.

Vanuit dit besef willen we gerichte acties ondernemen.

Diversiteitbeleid doorspekt de hele organisatie. Zowel binnen een jaar- als meerjarenplanning worden er acties uitgewerkt met oog voor diversiteit. We denken hierbij bijvoorbeeld aan acties op het vlak van aanwerving, VTO-beleid, werken met werkgroepen, vertegenwoordiging RVB, beïnvloeden van onze externe partners in het voeren van een diversiteitsbeleid, o.a. via sensibiliseren in vorming, cultuursensitieve check van het hulpaanbod,  …

Wij hebben geen vliegtickets nodig om een wereldreis te maken, we dienen een wereld te creëren rondom ons. De route wordt bepaald door onze basishouding in diversiteit. Gebruik de middelen die je op je weg vindt en bouw je brug naar je bestemming. Iedere stopplaats is uniek en kan zowel verrijken en inspireren om aan de slag te gaan binnen de superdiverse samenleving waarin wij leven.

Maak van de wereld een kleurrijke foto!