Wat doen we

Kerntaken

De missie wordt gerealiseerd via de uitvoering van 4 kerntaken :

 1. Helpdesk
  Twijfel je over je aanpak, wil je graag een reactie, een advies, loop je vast in een begeleidingsproces, dan kan je ons telefonisch consulteren.
  Bij een adviesvraag wordt er na een vraagverheldering onmiddellijk advies gegeven. De vraag komt eveneens op het team om het advies eventueel nog naderhand aan te vullen en mee te zoeken of het eventueel zinvol is een extra aanbod, zoals een traject ondersteuning, of een coaching voor te stellen.
  𐑎 Advies gebeurt telefonisch
 2. Trajectondersteuning
  Heb je een cultuursensitieve nood in je hulpverleningstraject dan kan je het OBJ een ondersteuningsvraag stellen via onze website.
  Stel je ondersteuningsvraag door HIER te klikken (aanvraag interventie).

  – indien de vraag gepast is wordt deze op het eerstvolgende team (op dinsdag) besproken
  – de toegewezen medewerker neemt zo snel als mogelijk contact met u op
  – er volgt een vraagverhelderend gesprek hetzij face to face of telefonisch
  – er worden verdere afspraken gemaakt over het traject
  – elk traject wordt geëvalueerd
  – bij dringende vragen of crisis krijgt de vraag steeds voorrang
  𐑎  Trajectondersteuning gebeurt telefonisch, face to face met de hulpvrager, face to face met het cliëntsysteem.
 3. Organisatie ondersteuning
  Wil je graag een cultuursensitieve ondersteuning binnen je team, hetzij een intervisie rond een aantal casussen of mee nadenken over een interne aanpak. Bijvoorbeeld bij het opstellen van afspraken, regels, inkleding, …
  Of wil je als organisatie een cultuursensitieve ondersteuning of reflectie op je diversiteitsbeleid, maar ook een cultuursenstieve toets op andere beleidsteksten, bijvoorbeeld bij de opmaak van een nieuwe erkenningsaanvraag.
  a. Teamcoaching
  b. Organisatiecoaching
  Dit start ook met een vraagverheldering.
  Een traject wordt op maat samengesteld.
  Er is nog een afstemming voor de effectieve coaching.
  Er wordt geëvalueerd hoe het geleerde in de organisatie kan meegenomen worden.
 4. Sector ondersteuning
  a. Vorming :
  Het OBJ beschikt over een vormingsaanbod rond cultuursensitief hulpverlenen, bewustwording van racisme en tips bij het omgaan met situaties van racisme, radicalisering en polarisering, werken met vluchtelingen. Vorming op maat is steeds mogelijk.
  Neem hiervoor contact op met onze coördinator silpa.ceyssens@objlimburg.be
  Klik hier voor meer info
  b. Opinie
  c. Adviesfunctie

Doelgroep

Het Ondersteuningsteam ondersteunt binnen de provincie Limburg de jeugdhulp- en dienstverlening die wordt aangeboden of georganiseerd vanuit de Intersectorale Toegangspoort (ITP), de gemandateerde voorzieningen en de sociale diensten voor gerechtelijke jeugdbijstand.

De rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening kan bij het OBJ terecht voor een adviserend consult.

Voorwaarde: 
Het domicilie van de betreffende jongere ligt in de provincie Limburg. Voor de andere provincies verwijzen wij door naar het OTA in Antwerpen, Oost- en West Vlaanderen of Vlaams-Brabant.