Klachtenprocedure

Ben je ontevreden over de werking van OBJ vzw? Contacteer ons en we gaan graag met je in dialoog en zoeken naar een oplossing. Volstaat de oplossing niet? Dan kan je kosteloos een klacht indienen. Je kan dit mondeling (telefonisch) of schriftelijk (per brief of e-mail), of via ons online klachtenformulier doen bij de coördinator van OBJ vzw: Silpa Ceyssens, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, of  silpa.ceyssens@objlimburg.be. Vermeld zeker uw naam, adres, contactgegevens en uiteraard een duidelijke omschrijving van de feiten. Hieronder kan u in detail de procedure terugvinden die zal gevolgd worden na ontvangst van uw klacht. Klik HIER voor het online klachtenformulier.

 

Klachtenprocedure OBJ Limburg vzw

Het indienen van een klacht

Het OBJ wil kwaliteitsvolle ondersteuning aanbieden. We willen graag onze dienstverlening verbeteren en staan steeds open voor op- of aanmerkingen. Wij vragen dan ook uitdrukkelijk om contact met ons op te nemen als u ontevreden zou zijn over onze dienstverlening. We gaan in dat geval graag met u in gesprek en zullen het niet nalaten een kritische blik te werpen op onze werking, en verbeteringen uitvoeren waar nodig.

Bij een blijvende ontevredenheid over onze dienstverlening kan u als gebruiker een klacht indienen.

Wanneer een klacht indienen?

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over een handeling, of het nalaten van een handeling door een  OBJ medewerker. Een klacht moet duidelijk zijn. Daarom moet je bij een klacht je naam, adres, contactgegevens opgeven en is het nodig om je klacht te omschrijven.

Wanneer is de klachtenprocedure niet van toepassing?

 • anoniem ingediende klachten
 • informatievragen en meldingen
 • algemene klachten over beleid, beleidsvoornemens en regelgeving
 • problemen die juridisch al in beroep zitten
 • feiten waarvoor er beroepsmogelijkheden bestaan om het probleem aan te pakken
 • een klacht die al behandeld werd
 • feiten die langer dan 1 jaar geleden plaatsvonden
 • een ongegronde klacht
 • het ontbreken van een belang

Hoe kan je een klacht indienen?

 • Je kunt een klacht indienen bij de coördinator van het OBJ vzw. Via ons klachtenformulier dat je vindt op objlimburg.be of je kan ook een mail sturen naar silpa.ceyssens@objlimburg.be. Wil je het liever per post bezorgen aan het OBJ vzw, dan stuur je dit ter attentie van Mildred Vyvey, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Indien je kiest voor gewone mail of brief vermeldt dan wel duidelijk je naam, adres en verdere contactgegevens.
 • Wil je liever een persoonlijk gesprek? Dan kan je een afspraak maken. Je kan de klachtencoördinator telefonisch bereiken op het nummer 011 85 81 10.

Hoe wordt je klacht opgevolgd?

Om je klacht op te volgen maken wij gebruik van een klachtenprocedure. Hier vind je het verloop van de procedure :

 1. Ontvangst van je klacht. Onderzoek van de ontvankelijkheid van de klacht (is het duidelijk wie een klacht heeft en waarover de klacht gaat?)
 2. Je krijgt een ontvangstmelding binnen de 14 kalenderdagen.
 3. De coördinator van het OBJ (Silpa Ceyssens) behandelt en registreert je klacht.
 4. Behandeling van je klacht :
  • In het onderzoek zal de coördinator alle betrokkenen de kans geven om hun perspectief toe te lichten in een (telefonisch) gesprek.
  • OBJ vzw contacteert je binnen de 30 dagen om je mee te delen welk gevolg aan jouw klacht wordt gegeven.
  • Als je niet akkoord gaat met het antwoord van het OBJ kun je ook extern terecht bij de Jo-Lijn (https://www.jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/jo-lijn/)
 5. Het OBJ maakt ieder jaar een analyse van de klachten om de dienstverlening te kunnen verbeteren.