Vacature alert! We zijn op zoek naar een cultuursensitieve ondersteuner!

Onderwijs tijdens Corona
22 april 2020
Show all

Vacature alert! We zijn op zoek naar een cultuursensitieve ondersteuner!

Vzw OBJ, Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdzorg Limburg 

zoekt een cultuursensitieve ondersteuner

Het OBJ vzw is een erkende dienst gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De vzw werkt aan de optimalisering van de hulp- en dienstverlening aan minderjarigen met een migratieachtergrond. De cultuursensitieve ondersteuners bieden hulpverleners in de jeugdhulp advies, trajectondersteuning, teamcoaching en vorming. Meer info vind je op www.objlimburg.be.

We zijn op zoek naar een ondersteuner voor het tijdelijk versterken van ons team (m/v/x).

Als cultuursensitieve ondersteuner maak je deel uit van een polyvalent team dat ingezet wordt binnen de Jeugdhulp. Je bent een bruggenbouwer tussen jongeren, hun context en hulpverleners. Je doet dat door het hulpverleningstraject te ondersteunen met aandacht voor het cultuursensitief perspectief. Respect, betrouwbaar zijn, verbindend- en samenwerken zijn voor jou belangrijke waarden in het werken met mensen.

Taakomschrijving

 • Je ondersteunt en adviseert hulpverleners over migratiegebonden, interculturele of levensbeschouwelijke invloeden op een gezinssituatie, zowel in individuele casussen alsook casusbesprekingen op teamniveau
 • Je voert verkennende en herkaderende gesprekken met hulpverleners, jongeren en of hun gezin/context
 • Je kan intervisie en vorming uitwerken en geven
 • Je staat in voor een correcte registratie en opvolging van aanmeldingen en dossiers
 • Je draagt bij tot de (telefonische) bereikbaarheid van de organisatie
 • Je neemt deel aan teamoverleg en externe overlegmomenten
 • Je staat in voor administratieve taken

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (mondeling + schriftelijk)
 • Kennis van andere talen is absoluut een troef!
 • Je hebt bij voorkeur relevante ervaring binnen de (jeugd)hulpverlening. 
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de werking van Integrale Jeugdhulp 
 • Je bent je bewust van, en je hebt kennis over verschillende referentiekaders om de wereld te begrijpen

Houding en vaardigheden

 • Je beschikt over de nodige gesprekstechnieken in kader van bemiddeling en conflicthantering
 • Je hanteert de meervoudige partijdigheid: je kan je inleven in de positie en opdracht van de hulpverlener enerzijds en de leefwereld van de cliënt anderzijds, zonder partij te kiezen.
 • Je hebt een goed observatievermogen (verbaal én non-verbaal)
 • Je durft moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken, ook taboe-thema ‘s
 • Je bent respectvol en diplomatisch in de omgang
 • Je hebt oog voor recht op privacy en deontologie
 • Je bent flexibel in het opnemen van taken en creatief in het zoeken van oplossingen
 • Je kan zelfstandig werken
 • Je bent teamgericht
 • Je kan wanneer nodig werken met co-bemiddelaars en/of tolken
 • Je bent in staat tot zelfreflectie

Praktisch

 • Je beschikt over een diploma in een menswetenschappelijke richting of je kan relevante ervaring voorleggen
 • Je bent bereid tot occasioneel avondwerk
 • Je bent bereid tot veelvuldige verplaatsingen binnen de provincie Limburg
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B 

Wij bieden

 • Een vervangingscontract (50% of 80%) tot april 2021 met mogelijke verlenging.
 • Een verloning volgens het loonbarema binnen PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt verrekend
 • Standplaats: Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
 • Vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding
 • Een divers samengesteld team dat je met open armen ontvangt

Solliciteren gebeurt schriftelijk (motivatiebrief + CV) ter attentie van Silpa Ceyssens via silpa.ceyssens@objlimburg.be en dit ten laatste op 16 oktober 2020.