Over OBJ Limburg


H et OBJ ondersteunt hulpverleners en consulenten in het aanbieden van cultuursensitieve hulp aan cliënten met een migratieachtergrond.


Over OBJ

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand – OBJ vzw is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Opgroeien. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de provincies Vlaams-Brabant - Brussel, Antwerpen en Oost- en West- Vlaanderen.

Ontstaan

Het OBJ werd in 1994 opgericht in de schoot van het Limburgse Platform Bijzondere Jeugdbijstand (LPJ) en het PRIC (Provinciaal Integratie Centrum).

De hulpverlening stond voor een nieuwe uitdaging, steeds vaker werden gezinnen met een migratie achtergrond aangemeld binnen de bijzondere jeugdzorg. Handelingsverlegenheid, miscommunicaties, onbekende referentiekaders deden de behoefte ontstaan aan een brugfunctie. Vanuit deze nood ontstond het OBJ.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Interesse?Contacteer ons

Cultuursensitief werken: hoe doe je dat?

D

e superdiverse samenleving is niet meer weg te denken, ook binnen de jeugdhulpverlening.
Het begeleiden van gezinnen met een migratieachtergrond vormt voor veel hulpverleners een uitdaging. Wat is noodzakelijk voor een goed intercultureel contact? Hoe kan ik werken op maat van mijn client? Hoe maak ik verbinding met mijn cliënten die zo verschillend lijken dan mezelf? Hoe kan ik handelingsverlegenheid vermijden waardoor ik als hulpverlener ga twijfelen aan mijn eigen competenties?

C

ultuursensitief werken is geen specialisatie, maar een basishouding met als uitgangspunt: we zijn allen mens en dit moet centraal staan. Immers niet culturen maar mensen ontmoeten elkaar.
Cultuursensitief werken doe je in eerste instantie door stil te staan bij je eigen en andere referentiekaders. Op deze manier wordt je bewust van jouw eigen handelen. Wil je groeien in je eigen cultuursensitieve visie en handelen, ga dan samen met anderen op zoek naar kennis en informatie, reflectie en ervaringen en wissel die met elkaar uit.
Cultuursensitief handelen doe je door te vertragen en je tijd te nemen om met een respectvolle en oprechte nieuwsgierigheid op verkenning te gaan en zo begrippen en betekenissen op elkaar af te stemmen.
Cultuursensitief handelen leert je om andere vragen te stellen en zo op zoek te gaan naar de intentie achter het gedrag van de ander (de cliënt en zijn betrokken context): waarom doe je dat? Hoe doe je dat? Hoe voel je dat? Wat doet dat met jou?
Cultuursensitief handelen leert je in verbinding te gaan met je cliënt door erkenning te geven voor wie hij is en begrip te tonen.
Tips:
• Niet te voorzichtig zijn
• Wees transparant
• Niet culturaliseren
• Checklist als tool om je cultuursensitieve reflex waakzaam te houden

Je wil meer weten over cultuursensitief werken

met je cliënt.


E en 15-jarige jongen is sinds kort in België. Hij groeide voordien op bij familie in Marokko. Nu woont hij bij zijn vader, stiefmoeder en hun 3 kinderen. De jongen voelt zich niet goed in het gezin. Ook op school loopt het moeilijk.


• Ik wil zicht krijgen op de verschillende contacten in het gezin en hun context in Marokko. Hoe begin ik daaraan?
• Hoe kunnen we deze jongen zich goed laten voelen? Waar moet ik aan denken?
• Hoe kunnen we school hierin betrekken? Hoe doe ik dit, waar moet ik rekening mee houden?
• Hoe ga ik hiermee aan de slag met de ouders? Waar liggen er cultuursensitieve elementen?

Je wil je hulpverlening aan jongeren en hun context verbeteren.


E en 11-jarig meisje afkomstig uit Turkije komt regelmatig niet naar school. De school probeert contact te krijgen met het gezin maar dit loopt moeilijk. Het blijkt dat het gezin reeds door verschillende diensten werd opgevolgd, zonder resultaat.


• Waarom krijg ik geen vat op de ouders? Wat kan ik doen? Hoe kan ik met de weerstand omgaan? Hoe kan ik vertrouwen opbouwen? Mag ik de hulpverleningsgeschiedenis bespreekbaar maken?

Je wil een betere vertrouwensrelatie opbouwen met je cliënt.


E en Senegalese moeder staat op punt om met haar 5-jarige dochter naar Senegal te reizen. De oudste dochter van 17 jaar meldt dat haar zusje gaat “behandeld ” worden. Je wil dit opnemen met moeder maar je merkt wantrouwen bij haar.


• Hoe kan ik hier openlijk en respectvol mee omgaan?
• Hoe kan ik de zorgen van de 17 jarige bespreekbaar maken met mama? Hoe kan ik respect hebben voor de waarden van mama en het wettelijke kader op de voorgrond brengen (genitale verminking wordt in België niet getolereerd).

Je wil een conflict leren hanteren met je cliënt en/of zijn gezin.


E en 16-jarig meisje uit Afghanistan is geplaatst in een OOOC (Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum). Ze is thuis weggelopen. Er is een vermoeden van uithuwelijking. We gaan samen in gesprek met alle betrokkenen, op zoek naar een oplossing.

• Hoe kan ik het wegloopgedrag bespreekbaar maken? Hoe win ik vertrouwen? Hoe benader ik het best dit gezin?
• Hoe kan ik de visie van beiden op tafel leggen en een tussenweg vinden? Hoe kan ik werken rond verbinding tussen de ouders en het meisje?
• Moet ik in deze gezinssituatie rekening houden met eer? En hoe doe ik dat het best?