Over OBJ Limburg


H et OBJ ondersteunt hulpverleners en consulenten in het aanbieden van cultuursensitieve hulp aan cliënten met een migratieachtergrond.


Over OBJ

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand – OBJ vzw is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Opgroeien. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de provincies Vlaams-Brabant - Brussel, Antwerpen en Oost- en West- Vlaanderen.

Ontstaan

Het OBJ werd in 1994 opgericht in de schoot van het Limburgse Platform Bijzondere Jeugdbijstand (LPJ) en het PRIC (Provinciaal Integratie Centrum).

De hulpverlening stond voor een nieuwe uitdaging, steeds vaker werden gezinnen met een migratie achtergrond aangemeld binnen de bijzondere jeugdzorg. Handelingsverlegenheid, miscommunicaties, onbekende referentiekaders deden de behoefte ontstaan aan een brugfunctie. Vanuit deze nood ontstond het OBJ.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Interesse?Contacteer ons

Je wil meer weten over cultuursensitief werken

met je cliënt.

E en 15-jarige jongen is sinds kort in België. Hij groeide voordien op bij familie in Marokko. Nu woont hij bij zijn vader, stiefmoeder en hun 3 kinderen. De jongen voelt zich niet goed in het gezin. Ook op school loopt het moeilijk.


Je wil je hulpverlening aan jongeren en hun context verbeteren.

E en 11-jarig meisje afkomstig uit Turkije komt regelmatig niet naar school. De school probeert contact te krijgen met het gezin maar dit loopt moeilijk. Het blijkt dat het gezin reeds door verschillende diensten werd opgevolgd, zonder resultaat.


Je wil een betere vertrouwensrelatie opbouwen met je cliënt.
E en Senegalese moeder staat op punt om met haar 5-jarige dochter naar Senegal te reizen. De oudste dochter van 17 jaar meldt dat haar zusje gaat “behandeld ” worden. Je wil dit opnemen met moeder maar je merkt wantrouwen bij haar.


Je wil een conflict leren hanteren met je cliënt en/of zijn gezin.
E en 16-jarig meisje uit Afghanistan is geplaatst in een OOOC (Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum). Ze is thuis weggelopen. Er is een vermoeden van uithuwelijking. We gaan samen in gesprek met alle betrokkenen, op zoek naar een oplossing.