Over OBJ Limburg


H et OBJ, de brug tussen hulpvragers met een migratieachtergrond en de hulpverlening.


Over OBJ

Het Ondersteuningsteam Allochtonen Bijzondere Jeugdbijstand – OBJ is een erkende vzw en wordt financieel ondersteund door de Vlaamse Gemeenschap, concreet het Agentschap Jongerenwelzijn. De dienst maakt deel uit van een netwerk van Ondersteuningsteams in Vlaanderen, gesitueerd in de provincies Vlaams-Brabant - Brussel, Antwerpen en Oost- en West- Vlaanderen.

Ontstaan

Het OBJ is ontstaan in de schoot van het Limburgse Platform Bijzondere Jeugdbijstand (LPJ) en het PRIC (Provinciaal Integratie Centrum).

De reden voor het opzetten van dit project was dat zowel verwijzende instanties als voorzieningen werkzaam binnen de Bijzondere Jeugdbijstand steeds sterker de nood hadden aan deskundige en kwalitatieve ondersteuning bij de hulpverlening aan allochtone jongeren en hun gezinnen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Interesse?Contacteer ons

Je wil meer weten over de cultuur van je cliënt.

E en 15-jarige jongen is sinds kort in België. Hij groeide voordien op bij familie in Marokko. Nu woont hij bij zijn vader, stiefmoeder en hun 3 kinderen. De jongen voelt zich niet goed in het gezin. Ook op school loopt het moeilijk.


Je wil je hulpverlening aan jongeren en hun context verbeteren.

E en 11-jarig meisje afkomstig uit Turkije komt regelmatig niet naar school. De school probeert contact te krijgen met het gezin maar dit loopt moeilijk. Het blijkt dat het gezin reeds door verschillende diensten werd opgevolgd, zonder resultaat.


Je wil een betere vertrouwensrelatie opbouwen met je cliënt.
E en Senegalese moeder staat op punt om met haar 5-jarige dochter naar Senegal te reizen. De oudste dochter van 17 jaar meldt dat haar zusje gaat “behandeld ” worden. Je wil dit opnemen met moeder maar je merkt wantrouwen bij haar.


Je wil een conflict leren hanteren met je cliënt en/of zijn gezin.
E en 16-jarig meisje uit Afghanistan is geplaatst in een OOOC (Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum). Ze is thuis weggelopen. Er is een vermoeden van uithuwelijking. We gaan samen in gesprek met alle betrokkenen, op zoek naar een oplossing.